UWAGA!

Czas realizacji w sezonie wysokim (styczeń-kwiecień)

może ulec wydłużeniu do 25 dni roboczych licząc od akceptacji projektu. 

Informacje o wydłużonym czasie realizacji zawsze podawana jest na stronie.